I finally caught Ivete Sangalo @bahia #rockon ! #carnival #cruise #crew #sailing #fantasia @MSCCruzeiros #brasil